Middag

Ut på middag i Vassvøri

Vassvøri sogelag har gleda av å invitera pensjonistar (+65) med ektemake/ sambuar i grendene Teigdalen, Evanger og Bolstad ut på middag. Arrangementet vert betalt av Vassvøri sogelag.

Påmelding innan 17. november

Brekkhus 
Tysdag 23.november 2021. Oppmøte kl. 15.00
Kjellaug Århus, Telefon 970 00 862
Bolstad
Tysdag 23.november 2021. Oppmøte kl. 15.00
Grethe Finsrud Agerlie, Telefon  970 32 294
Evanger
Onsdag 1.desember. Oppmøte kl. 15.00
Guri Teigen, Telefon  988 19 347

Arrangementet vert på fylgjande stader: Ungdomshuset på Brekkhus, bedehuset på Evanger og bedehuset på Bolstad.

Meny: Evangerkorv og potetstappe med grønsaker. Dessert og kaffi. Ymse underhaldning.

Arrangementet er støtta av Evanger Pølsefabrikk.