Kulturminnedagane 2022

Årets tema var Drivkraft: "me takkar varmt for da dei gamle gav" ( frå Vossasongen).

Kultur1

Kulturminnedagane er i regi av Kulturvernforbundet som igjen er tilknytta European Heritage Day, under desse dagen er det arrangement i over 50 land.

Sogelaget hadde ope hus 3. september med utstilling av alle bøker som er utgitt av laget samt ymse anna i heradstyresalen.

Kultur1

 

Kulturminnedagane 2022 Drifkraft- "me takkar varmt for da dei gamle gav"

Kulturminnedagane 2022 Drifkraft- "me takkar varmt for da dei gamle gav" - Voss Kulturkalender