Kulturvandring

Kulturvandring til Hernes

 Onsdag 29. september 2021

Frammøte ved småkraftverket (Mesopotamia) i starten av Vossedalen.

gamlevegen til hernes

Me gjekk stølsvegen gjennom Hernesberget og fram til gardane på Hernes og vidare ned til bilvegen.

gamlevegen til hernes

gamlevegen til hernes

Jorunn og Ivar Hernes til å vera med oss på turen og fortelja om alt på vår veg som stølsveg, husmanssplassar, telegrafstolpefundament, vegmurar. Purkesteinen og steintak.

gamlevegen til hernes

gamlevegen til hernes

gamlevegen til hernes

gamlevegen til hernes

_______