Årsmøtet for 2019

Årsmøtet VSL for 2019

Vassvøri sogelag heldt årsmøtet sitt i heradshuset på Evanger onsdag 4. mars 2020.

Karl Ystanes, forfattar av boka «Bolstadelva», fortalde om arbeidet med boka, som kom ut i november 2019. På ein engasjerande måte fortalde han om korleis boka vart til, og nemnde fleire gode episodar som er kome med i boka. Han hadde berre godord å seia om alle som har vore intervjua. Det er vore gjestfrie og velvillige folk å snakka med. Han fortalde roaren Leidulv Bolstad, som i mange vintrar budde på eit gods i England, etter at han vart godt kjend med eigarane av godset, som fleire somrar fiska i Bolstadelva. Forfattaren og Knut Horvei var og besøkte eigaren av godset i samband med boka.

Som takk for kåseriet fekk Ystanes overrekt Bolstadboka av Grethe, i tillegg til spekepølse frå Evanger Pølsefabrikk.

Sakliste:

Endring av kontingent og pris på «Frå fjell til fjord» 

Vanlege årsmøtesaker

----------------

 

Andre hendingar i 2019

Kulturvandring på Tysso for medlemer i Vassvøri sogelag onsd 25/9.

Oppmøte ved skulen på Bolstad kl. 16.30.

Omvisning i verkstad ved sjøen og i skulestova.

Orientering om gardane på Tysso.

Vel møtt!

Mvh Grethe F.A.

OppgåverTiltakTidsramme
Frå fjell til fjord Samla og redigera stoff Frist innlev. stoff 1. sept
Rydding/maling Straumabrua og Fadnesbrua Måla rekkverk, rydda kratt Vår 2019
Nytt grindbygg med tavle ved Straumabrua Infotavle Vår/sommar 2019
Stadnamnreg Reg. namn i grendene Heile 2019
Stølsregistrering   Heile 2019
Kulturhistorisk vandring   Sommar/haust 2019
Ny trapp Knute Nelsonstova Kommunal oppgåve 2019-20
Tilsyn K.Nelsonstova   2019
Knute Nelson dag   Aug/sept. 2019 viss utbetring av trapp er ferdig
Evangerlaurdag   Juni 2019
Postbryggja Setjast i stand Vår 2019
Gje ut 1995 og 1996 årgangane av Frå fjell til fjordi hefta   Til Evangerlaurdag 2019
Biletinnsamling frå BEB Laga utstilling i dei 3 grendene 2019-20
Reparera tak på flåtemuseet   Vår/haust 2019