Frå fjell til fjord - samla oversikt alle årgangar

«Frå fjell til fjord» 1995- 2017

1995 (hefte)  

Øivind Teigen: Foto – CD – Vassvøre sogelag inn i dataalderen                           3

Atle Bolstad: Stølregistrering                                                                               4

Øivind Teigen: Stadsnamn                                                                                  6

Lars Skår: Nokre joleminne                                                                                  7

Marta Nyheim: Barndomsminne                                                                           9

Atle Bolstad: Joletankar                                                                                      12

1996 (hefte)

Atle Bolstad/Ingebjørg Helland: : Litt attersyn, litt framover .                                   3

Per Ingvard Bolstad: Komen heimatt (dikt)                                                             7

Inger Rongen: Postvesenet i Norge                                                                      8

Borghild Bjørgo Skeie: Eit joleminne frå barndomen                                              13

Ragnhild Fadnes: Eit joleminne                                                                            14

Ungbjørk Ungdomslag : Spør deg sjølv                                                                15

Målfrid Tyssen Larsen: Hobbyen min                                                                   17

Per Eskeland; Tømmerfløyting på Evangervatnet                                                  23

Per Ingvard Bolstad: «Tordenskjolds begravelse» (minneoppgåve)                        24

Per Eskeland: Skipsfart frå Bergen til Voss                                                          26

Per Edvard Bolstad: Du stein (dikt)                                                                     29

Magnar Horvei: Litt om markaslått (minneoppgåve)                                             31

Per Ingvard Bolstad: Benken på haugen (dikt)                                                     36

Atle Bolstad: Ivar Aasen på fjernsyn                                                                    37

Frå 1997 er «Frå fjell til fjord» utgjeve som årbøker for Vassvøre Sogelag.

 

1997 

1997 1 copy copy1997 2 copy copy

Thrond Sjursen Haukenæs: Natur, folkeliv og folketro på Voss og Vossestrand      5

Øivind Teigen/Ivar Herbes: Hernesbor, navarsmedane på Hernes                       15

Maria Horvei/Sigurd Rasdal: Vegfesten for Rasdalsvegen                                   18

Olaf N. Bolstad: Barne- og ungdomsminder fra Evanger                                     23

Marit Forthun: Jol på Haugen                                                                            28

Ingeborg Helland: Håkon Hernes                                                                       30

Per Ingvard Bolstad: Tømmer og vassveg=sant                                                  62

Gjertrud Bolstad: Minneoppgåve for eldre                                                          65

Annlaug Helland: Gamle leikar                                                                            69

Johs. Horvei: Ein stil frå 1906                                                                             71

Knut Øvstedal: Sjøbua på Bolstad                                                                      76

1998 

1998 1 copy copy1998 2 copy copy

Knut Bjørgås: Vassvøresongen                                                                             4

Atle O. Bolstad: Vassvøri sogelag 5 år                                                                  5

Målfrid Tyssen Larsen: Utflyttarstemna 1998, prolog                                              10

Atle O. Bolstad: Evanger heradshus                                                                     14

Ingebjørg Helland: Attersyn  og litt framover                                                          19

Lars I. Tyssen: Minnekvad til Sivle                                                                        23

Levald J. Aarhus: Skredulukka i Bjørndalen 11. februar 1868                               25

Halvor Folgerø: Brannen på Evanger 10. april 1923                                             29

Kjell Andresen: Atterreising i ei arktektonisk brytningstid                                        41

Karl Mykkeltveit: Lokalsoge i  biletform                                                                 46

Nils Øvstedal: Frå børatog til bil                                                                                  53

Målfrid Tyssen Larsen: Stig inn!                                                                                   64

Rongen skule: Den gamle gravplassen på Bolstad                                                 65

Svein Mykkeltvedt: Skomakarane på Evanger                                                         68

Olaf N. Bolstad: Livsminne                                                                                            75

1999 

1999 1 copy copy1999 2 copy copy

Per I. Bolstad: Song til Bolstadøyri                                                                              4

Atle O. Bolstad: Mot år 2000 i Vassvøri                                                                     6

Ingebjørg Helland: Evanger aldersheim 60 år                                                          7

Ingebjørg Helland: Attersyn og litt framover                                                           11

Øivind Teigen: Jakob Sveo – Store-Styven                                                                 14

Per I. Bolstad: Bergensbanen 90 år                                                                            36

Bjørg Bolstad: Vårt møte med høgfjellet – og små inne frå tida der                 41

Atle O. Bolstad: Jubileumsår for minnet om Knute Nelson                                  46

Atle O. Bolstad: Strandstaden Evanger                                                                     58

Bjarne Mæland: Til Blomstadlane for å henta høy                                                  62

Svein Lien: På slektsstemna i Amerika                                                           68

Ingebjørg Helland: Teigdalen Billag                                                                            72

Jakob Styve: Juletonar                                                                                                    80

Th. S. Haukenæs: En turistreise på Vossebanen                                                     81

2000 

2000 1 copy2000 2 copy

Viking Mestad: «Og alt medan åra tok ende».                                                        4

Annlaug Helland: Juletradisjonar i Evanger barnehage                                        25

Ingebjørg Helland: Gamal julemat                                                                              28

Per Ingvard Bolstad: Jolegrani og jenta                                                                     31

Målfrid Tyssen Larsen: Husflid                                                                                     63

Målfrid Tyssen Larsen: Sjurstovo                                                                                 64

Th. S. Haukenæs: Mord i Eksingedalen                                                                      66

Atle O. Bolstad: Inn i år 2000                                                                                        69

Elisabet Finsås: Minneoppgåve                                                                                    72

Atle O. Bolstad: Minneord om Bjørg Bolstad                                                           78

2001

2001 22001 2

Grethe Finsrud Agerlie og Ragna Johanne Lien: Leiketøyproduksjonen på Brekkhus                                                                                                                                4

Atle O. Bolstad: Christiania postveg                                                                           16

Atle O.Bolstad: Brusteinsbrotet på Tyssen                                                               26

Petter Dass: Gamal jolesalme                                                                                      34

Reidar Hernes: Naturopplevingar og stølsminne                                                    35

Atle O. Bolstad: Frivillighetsåret 2001                                                                       38

Fjellvandrar: Ved Sylvbergatjørna                                                                               40

Viking Mestad: «Og alt medan åra tok ende»                                                         41

Lars Skår: Teigdalen                                                                                                        66

Reidar Hernes: Evangervatnet og gardane rundt                                                     68

Anny Forthun:Joletradisjonar på Rongen skule                                                       75

Målfrid Tyssen Larsen: Jolekveld på Bjørgo                                                              80

Turid Bolstad: Året som har gått                                                                                 84

REGISTER: Frå fjell til fjord                                                                                             87

2002 

2002 1 copy copy

Gustav Hantveit: Frå lærar Gustav Hantveit si dagbok                                          4

Ragnhild Horvei Fiskerud: Frå Buæ                                                                             24

Rongen skule: Reidsleveg Bolstad-Øvstedalen                                                        29

Atle O. Bolstad: Sogelaget og dei unge                                                                      31

Evanger Musikklag                                                                                                          33

Atle O. Bolstad: Postruta sin naudveg Dalseid – Tyssen                                       65

Salamon Hjørnevik: Minneoppgåve                                                                            72

Johannes Væhle: Islandsbrev                                                                                       86

Reidar Hernes: Seinsommarhelsing frå fjellheimen                                                91

Norvall Bolstad: Ein fin tur frå Todalen til Bolstadstølen                                      93

Målfrid Tyssen Larsen: Tyssen kvinneforeninng                                                      99

Trygve Nlsen:  Et bolde fra Norm, Nord Dakota                                                      104

Atle O. Bolstad: Dampbåttrafikken mellom Bolstadøyri og Bergen                  109

  1. M. B. Landstad: Juleaften 122

2003 

2003 1 copy copy2003 2 copy

Gustav Hanstveit: Dagbok (2)                                                                                       4

Salamon Hjørnevik: Minneoppgåve (2)                                                                     30

Håkon Mykkeltveit: Minne frå ungdomsåra                                                            48

Jorunn Ringheim: Kvanngardar påEvanger                                                              52

  1. M. B. Landstad: Jol 57

Bjørn Rongen: Nils von Fyren                                                                                       65

Bjarne Mæland: Mons Rex frå Øvstedalen                                                               70

Born i Evanger barnehage: Fiskehistorien                                                                 75

Redar Hernes: Slik eg minnest det                                                                              76

Ingebjørg Helland: Vassvøri Sogelag 10 år                                                               82

Bodin Brekkhus:  Lars Skår, bygdapoeten, hundreårsminne                                87

2004 

2004 1 copy2004 2 copy

«Frå fjell til fjord» 10 år                                                                                                 4

Nils Øvstedal: Gamletuften, eit livsverk i gråstein                                                 7

Gudleik Nesheim: Mitt møte med grunnskulen                                                      14

Kjell Skjærven: Minne frå Kvilekval skulekrins                                                         24

Jolevers                                                                                                                              28

Sigurd Pedersen: Vetar                                                                                                  29

Thana Rongen: Ein utvandra vassvøring: Bjørn Rongen                                       37

Trygve Nilsen: Den første traktoren for teigdøler i Norma, Nord Dakota        51

Trygve Nilsen: Brunborgneset                                                                                      55

Knut Hjørnevik: Då fjernsynet kom til Bolstad                                                        58

Lilly Gerd Hjørnevik Rekve: Livet langs skinnegangen                                           64

Åse Århus: Stølsdrift på heimstaden min                                                                  77

Gustav Hantveit: Dagbok – okkupasjonsår                                                                85

Frå oldemor si kokebok                                                                                                  118

2005 

2005 1 copy2005 2 copy

Frå våre gamle postkort                                                                                                 4

Kjartan Rødland: «Stamvegen» fyller200 år                                                            5

Ingmar Mykkeltveit: Mykkeltveit, gard nr. 400 i Voss                                           15

Atle O. Bolstad:Knute Nelson-stova                                                                           25

Leif Walberg: Soga om garden Lurås i Evanger                                                       38

Atle O. Bolstad: Kven var Anna Knutsdotter?                                                          51

Per Ingvard Bolstad:  Minneoppgåve                                                                         65

Deb Nelson Gourley: Du er en Hjørnevik, men hvem er du?                               86

Kjell Skjerven: Saghauggrenda og Furegardane                                                      100

Ragnhild Johnsson: Helje Heljeson Hjørnevik                                                          105

Jolesalme                                                                                                                           112

2006 

2006 1 copy2006 2 copy

  1. M. B. Landstad: Hver julaften 4

Lef Walberg: Soga om garden To i Evanger                                                              5

Helge Bergo: Steinkvelvbruene på Teigdalsvegen                                                  31

Per Eskeland: Skipsfart frå Bergen til Voss                                                               43

Lars Edal: Barndomsminne frå Styve                                                                          55

Per Ingvard Bolstad: Minneoppgåve (2)                                                                    64

Dorothy Braaten Kennedy: Gertrud Torkilsdotter Luren                                      84

Didrik Grønvold: På ferie i Teigdalen                                                                          92

Atle O. Bolstad: Vassvøringen som starta gruveeventyret på Stord                  96

Atle O. Bolstad: Madammen frå Bekkhus: Randine Felle                                     101

Frå oldemors kokebok                                                                                                    112

2007 

2007 1 copy2007 2 copy

M.B. Landstad: Fjeldbondens juleaften                                                                     5

Konfirmantar på Evanger 1955                                                                                    7

Konfirmantar påEvanger 1957                                                                                     8

Helge Bergo: Nesheimskyrkja: Kyrkjelege tilhøve i Øvre Eksingedalen            10

Olav Bjørke: Bygningsmiljøet i Evanger sentrum                                                    37

Knut Hjørnevik: Postvegen gjennom bygda og litt meir                                        54

Ingfrid Rasdal: Ulukka i Bolstadstraumen i 1868                                                     66

Atle O. Bolstad: Flåteferda Bolstadøyri – Salhus                                                     74

Helge Bergo: Gjennom Teidalen med sauedrift i 30-åra                                       89

Per Ongvard Bolstad: Minneoppgåve (3)                                                                  97

Kjell Skjærven: Smalasanking i Bergsdalen                                                               108

Øivind Teigen: Stein på vandring                                                                                 111

Bjørn Rongen: Pao lensmannssteidn                                                                          114

Per Eskeland: Tømmerfloting på Evangervatnet                                                    116

Atle O. Bolstad: Far til Knute Nelson                                                                          118

Liv Hjørnevik: Bestemors matrettar                                                                           123

Anleggsarbeidarar i Skånsvika                                                                                      125

Evanger kirke 75 aar                                                                                                       127

2008 

2008 1 copy2008 2 copy copy

Ingjald Bolstad: Jolafta                                                                                                   4

Konfirmantar 1928 jenter                                                                                             7

Konfirmantar 1928, gutr                                                                                                9

Konfirmantar 1958                                                                                                          11

Ingebjørg Helland: Minneoppgåve for eldre 1995                                                  13

Kjartan Rødland: Ingjald i Nigarden, bonden som dreiv ord                                29

Helge Bergo: Gamle-Joans på Bergo og ætti hans                                                  39

Helge Bergo: Vegen over Teidalsfjellet                                                                      56

Knut Hjørnevik: Den gamle ferdslevegen over Vassenden og Hjørnevik          65

Olav Hartveit: Minne frå livsferdi mi                                                                          69

Knut Hjørnevik: Viltnemnda i Evanger                                                                       82

Ingfrid Rasdal: Rasdalsvegen – 5 km veg på50 år                                                   86

Atle O.Bolstad: Nytt ljos på Vossehandelen                                                             97

Bilete frå England                                                                                                            110

Frå oldemor si kokebok                                                                                                  119

2009 

2009 1 copy2009 2 copy

Minneord om Atle O.Bolstad                                                                                       4

Konfirmantar 1929, gutar                                                                                             6

Konfirmantar 1929, gjenter                                                                                          8

Konfirmantar 1959                                                                                                          10

Knut H. Bergo: Ein tur i kommunalt ærend                                                              12

Andreas Martinussen: Ein vassvøring fortel om oppvekst                                   15

N.Mugaas, ordførar:  Evanger i de sidste hundrede aar                                       21

  1. J. Sandsmark: Fare og frett 29

Helge Bergo: Lærargarden og den gamle skulen på Bergo                                  34

Ingebjørg Helland: Minneoppgåve                                                                              53

Knut Hjørnevik: Stal dei vatn?                                                                                      87

KnutHjørnevik: Turkehuset i Hjørnevik                                                                      93

Bergensbanevisen                                                                                                           97

Lars Helleve: Bondegut byggjer bru over Vosso                                                     102

Evanger bondelag, Bondelag                                                                                        105

Terje Rasdal: Arbeid og kvile i dikterisk utforming                                                  109

Olav Edal:Høying frå Fannadalen                                                                                 115

Gommor sine Punktumkaker                                                                                        118

Anders Bergo: Jolehelsing                                                                                             119

2010 

2010 1 copy2010 2 copy

Konfirmantar 1960                                                                                                          6

Helge Bergo: Druknings- og andre ulukker på Bergo                                             8

Kjell Skjærven: Fisket i Vosso – Vossolaksen                                                            12

Odd Sørås: Vossegarden på Romsdalskysten                                                          17

Knut Hjørnevik: Kraftverket på Tyssen – og litt meir                                             35

Ragnhild Johnsson: Evanger sokneråd på tur til Kljaosteinberget                     48

Valborg Mestad Lekven: Titt eg minnest ein gamal gard                                     51

Arne Skjerven: «Ho Lisbet»                                                                                           77

Målfrid Tyssen larsen: Ungdomslaget på Tyssen                                                    81

Arne Skjerven: Så møttest me i «heimetunet» på «Skjirvo» att                        89

Magne Århus: Stadnamnfantasi                                                                                  101

Kjellaug Brekkhus: Joans Floten, siste brukar på Bergstadfloten                       105

Frå oldemor si kokebok                                                                                                  115

Anders Bergo: Jolehelsing                                                                                             117

2011 

2011 1 copy2011 2 copy

Konfirmantar på Evanger 1961                                                                                    8

Ingjald Bolstad: Snøskogkyrkja                                                                                     10

Knut Bø: Bualoftet på Styve                                                                                          11

Jan Træen: Togelevane                                                                                                  23

Knut Hjørnevik: Borna i Ørrevika                                                                                 27

Valborg M. Lekven: Titt eg minnest ein gamal gard (2)                                         35

Helge Bergo: Utmarksslått på Bergo i tretti-åra                                                     60

Helge Bergo: Johaugane                                                                                                69

Bjarne Mæland: Bygging av markaløer                                                                      72

Gunstein Akselberg: Namna Evanger og Vassvøri                                                  75

Ingfrid Rasdal: Garden Holo (Tredalen)                                                                     80

Annemor M. Kronstad: Skreddarverkstader og systover på Evanger               87

Frå oldemor si kokebok                                                                                                  94

Skuletur til Dunsen                                                                                                          96

Ingfrid Rasdal: Brev frå ei veninne                                                                              98

Jonsokbrudlaup på Evanger 1941                                                                               100

Arne Skjerven: Kvinneforeininga                                                                                  102

Kåre Olav Aldal: Dei vil alltid klaga og kyta                                                               107

Rindaløa                                                                                                                             119

2012 

2012 1 copy2012 2 copy

Jakob Sande: Jolasong                                                                                                    5

Konfirmantane på Evanger 1952                                                                                 6

Konfirmantane på Evanger 1962                                                                                 8

Helge Bergo: Anna og Nils, samliv ved solnedgangstider                                     24

Viking Mestad: Engelske laksefiskarar på Evanger                                                 10

Solveig Brunborg Reite: Brunborg-slekta                                                                  14

Torgils Klette: Ein utruleg sjuketransport                                                                 27

Ottar Bergstad: Historiar frå garden Bergstad                                                        45

Ingfrid  Rasdal: Hole-Brita                                                                                             54

Janne Brekkhus:  Krigshendingar frå heimstaden min                                               70

Arne Skjerven: Sundagsskulen i Saghaug                                                                       80

Valborg Mestad Lekven: Titt eg minnest ein gamal gard                                          82

Kåre Olav Aldal: Trohesjer                                                                                               105

Knut Hjørnevik: Borna i Ørreviki                                                                                    110

Frå oldemor si kokebok                                                                                                    114

2013 

2013 1 copy2013 2 copy

Anders Hove:  Jolasong                                                                                                         6

Konfirmantar påEvanger 1933                                                                                            8

Konfirmantar påEvanger1963                                                                                           10

Brynjulv K. Brakestad: Stølssong                                                                                      12

Berta Gullbrå: Dikt                                                                                                                15

Kåre Olav Aldal: Herme og stubbar                                                                                 19

Borghild B. Havardsgard: Skulevegen frå Bjørgås                                                        41

Marta Aldal: Minneoppgåve                                                                                              23

Arne Skjerven: Misjonsfest på Saghaug                                                                         36

Kvilekval skule                                                                                                                       39

Borghild B. Havardsgard: Skulevegen frå Bjørgås                                                        41

Magnhild Opheim: Skulevegen min                                                                                 46

Olav Edal: Skulevegen innante                                                                                          51

Knut Hjørnevik: Soga om Lars Rasmusson Eikemo                                                      68

Ingfrid Rasdal: Knut Nielsen Bolstad                                                                               76

Frå oldemor si kokebok                                                                                                    101

Knut H. Bergo: Ymse frå Øvre Eksingedal                                                                    103

Knut Hjørnevik: Prolog Bolstadboka                                                                             113

2014 

2014 1 copy2014 2 copy

Anders Hovden: Jolasong                                                                                                     5

Konfirmantar på Evanger 1944                                                                                           6

Konfirmantarpå Evanger 1954                                                                                            8

Konfirmantar på Evanger 1964                                                                                         10

Målfrid Tyssen Larsen: Prolog til Lagssoga                                                                    12

Kåre Olav Aldal: lagssoga                                                                                                    16

Arne Skjerven: Skular i gamle Evanger herad                                                               28

Arne Skjerven: Vandreskjold til Kvilekvål skule                                                            42

Norvall Bolstad: Bolstadstølen – Fjellstølen                                                                  45

Ole Bjørn Fadnes og Øivind Teigen: Akslebjørg og vegen dit                                   58

Knut Hjørnevilk: Evangervatnet rundt                                                                            64

Knut Hjørnevik: Vossebana treng ein ny stoggestad                                                  92

Knut Hjørnevik: Hjørnevik-ætt                                                                                          94

Kjell Skjerven: Minne frå krgsåra                                                                                   108

Ingfrid Rasdal: Far min i krigen i 1940                                                                          110

Annema Herfindal: Hordaland Sogelag til Færøyane                                               114

Liv Hjørnevik: Frå oldemor si kokebok                                                                         118

Kåre Olav Aldal: Fadnes bru                                                                                            120

2015 

2015 1 copy2015 2 copy

Aasmund O. Vinje: Jolasong                                                                                                 4

Konfirmantar på Evanger 1965                                                                                           7

Kjartan Rødland: «Fredsborna» 70 år seinare                                                              10

Arne Skjerven: Bondeson og flisagut frå Storevik                                                        19

Arne Skjerven: Dalaløa                                                                                                        29

James B. Hove: Marie Monsen                                                                                         32

Knut Hjørnevik: Då straumen kom til Evanger                                                             41

Olav Edal: Ei juleferd heimatt                                                                                            52

Arne Skjerven: Omgangsskulen i Evanger sokn                                                            55

Norvall Bolstad: Vetlestølmarka                                                                 I                    63

Gulleik Lid:  Stormen på Lonane                                                                                       85

Per Bjørvik: Påskeferie i snøhule                                                                                      87

Pe Inge Wergeland: Påskegjester                                                                                     92

Frå oldemor si kokebok                                                                                                    110

Kjell Skjærven: Russiske krigsfangar                                                                             114

Ingjald Bolstad: Bergensbana som kulturberar i 75 år                                             117

2016 

2016 1 copy2016 2 copy

Jolasong                                                                                                                                     6

Konfirmantar på Evanger, 50 års jubilantar                                                                     7

Arne Skjerven: Avismann og forfattar Edvard Welle-Strand                                       8

Ingfrid Rasdal: Skirenn i Rasdalen                                                                                    17

Evanger forbruksforening 1947                                                                                        20

Arne Skjerven: Moro på Evanger anno 1935                                                                26

Kåre Olav Aldal: Ein rallar og etterkomarane hans                                                      28

Arne Skjerven: Lærarar i  Evanger fram til 1900                                                          34

Asle L. Nesheim m. fl.: Prestane på Presta-arkja                                                         38

Arne Skjerven: I fjøsgata på Evanger                                                                               45

Per Inge Wergeland: Påskegjester på Øvre Skjerven                                                  55

Martin Øvstedal: Oppvekst på ein fjellgard kring 1900                                              74

Skulebilete frå Rongen                                                                                                        80

Arne Skjerven: Ei utruleg soge om ein koparkjel                                                         84

Arne Skjerven: Koparkjelen – og bruken av han                                                          96

Knut E. Bolstad: Bolstad gard                                                                                            98

Norvall Bolstad: Gamlevegen til Bolstadstølane                                                        101

Jørn Øyregard Sunde: Utburden og Utburdsura ved Bolstadfjorden                   115

Frå oldemor si kokebok                                                                                                    121

2017 

2017 1 copy2017 2 copy

OlavH. Hauge: Joladikt                                                                                                           6

Konfirmantar på Evanger 1967 og 1937                                                                           7

Ingfrid Rasdal: Dei spedalske i Rasdalen                                                                           9

Arne Skjerven og Olav Edal: Frå Evanger til Vadsø                                                      18

Margot Styve, Aud Lien og Lars Bjørge: Frå Brotet i Lien                                          25

Helge Skorve: Eit minne frå hoppbakken i 1957                                                          29

Knut Hjørnevik: Vossabana                                                                                                35

Siri Vinkler og Per Inge Wergeland: Dei fire glade venninnene                               46

Arne Skjerven: Kjenningar frå farne tider                                                                      57

Brynjulv Horvei: Frå bestefars dagbok                                                                            66

Arne Skjerven og Olav Edal: Olav Århus                                                                         70

Knut Hjørnevik: Banevaktaren                                                                                          82

Arne Skjerven: Kongegull til Sjur Lien                                                                             87

Per Eskeland: Kongedag på Bolstad                                                                                  93

Arne Skjerven: Forfattaren Nils Kvilekvål                                                                     95

Arne Skjerven: Isfest på Evanger                                                                                      100

Knut Rødland: Bergsdalen får elektrisk straum                                                         102

Liv Hjørnevik: Frå oldemors kokebok                                                                                                      115

Ingjald Bolstad: Amerikafeber                                                                                        116

Grethe Finsrud Agerlie: Minneord om Arvid Herfindal                                            122

2018

fjell til fjord 19 2fjell til fjord 19 2

 Ingjald Bolstad: Vinterdikt                                                                                                         4

                        : Konfirmantar Evanger                                                                                       6

Knut Hjørnevik: Amerikabrevet                                                                                                    9

Ingjald Bolstad: Ei veke i mimrelund                                                                                           11

Arne Skjerven: Evanger 1952                                                                                                      30

                     : Florslemmen                                                                                                       32

Brynjulv Horvei: Frå bestefar si dagbok                                                                                       36

Gulleik Lid: Frå minneboka til Gulleik lid                                                                                     43

Knut Hjørnevik: Idrettsprofilar                                                                                                     52

Knut Rødland: Kraftutbygging i Eksingedalen                                                                              64

                    : Ljosfest                                                                                                                70

Sigrid Monsen Alvestad: Monsen´s Hotel på Evanger                                                                   74

liv Hjørnevik: Oldemors kokebok                                                                                                 86

Knut Hjørnevik: Ras og flaumskader på Vossabanen                                                                    87

Arne Skjerven: Sjervejjahajen                                                                                                      94

Olav Edal: Soga om borna i Ørreviki                                                                                          105

Olav Edal og Arne Skjerven: Veddrift                                                                                          113

                                        : Årsmelding Vassvøri sogelag 2017                                                   123

2019

thumb fjell til fjord 19 1thumb fjell til fjord 19 2

                                                Jolesong                                                                                 6

                                                 Konfirmantar Evanger                                                             7

Aud Mykkeltvedt og Arne Skjerven: Kvilekval skule på skuletur                                                10

Kjartan Rødland: Gjestgjevartida på Bolstad                                                                            15

Brynjulf Horvei: Frå bestefar si dagbok, Upphavet                                                                    30

Arne Skjerven: Det er so mange Hendingar                                                                              40

Geir Paulsrud: Om post- og vegstell                                                                                         46

Arne Skjerven: Skreppe- og handelskarar                                                                                  58

Harald Fosse: Den siste nattevakt                                                                                            75

Knut Hjørnevik og Ottar Berstad: Ordførarvalet i Evanger                                                         83

Øivind Teigen: Han Aodne                                                                                                       87

Ingmar Mykkeltevit: Væle                                                                                                       99

Knut Hjørnevik: Idrettskvinner frå Vassvøre                                                                            104

Arne Skjerven: Teigdøler til Isfjorden                                                                                     119

Harald Fosse: Skulen på Tyssne                                                                                             121

Anders Mestad: Utvikling av Salslaget på Evanger                                                                 129

Liv Hjørnevik: Oldemors kokebok                                                                                          154

                    : Årsmelding Vassvøri sogelag 2018                                                                 155

2020

2020 1 copy2020 1 copy

Føreord                                                                                                        4
Haustdikt                                                                                                     7
Klassebilete Evanger                                                                                    8
Hjørnevik-grenda                                                                                         9
Kåre Olav Aldal: Torgeir Kyrkjeteig                                                               10
Knut Hjørnevik: Hundre år                                                                           15
Borghild Bolstad: Litt frå krigsåra                                                                17
Arne Skjerven: Steinar Steine                                                                       22
Arne Skjerven: Krigsminne frå Bolstad                                                         26
Gunnhild Bolstad: Då krigen kom til Lillekleven                                          30
Olav Edal og Arne Skjerven: Dugnadsånd                                                    35
Knut Skjærven: Fra dagboken til Johannes Skjærven                                   41
Arne Skjerven: Glohoppa                                                                            61
Olav Edal og Arne Skjerven: Laksekjera                                                      63
Sigrid Monsen Alvestad: Gull-samovaren                                                   70 
Knut Skjærven: Emigrantstevne, Kvilekvål 1975                                         77
Arne Skjerven: Alle gode ting er tre-arbeid                                                84
Arnfinn Bjørgo: Storestigen                                                                      90
Per Wetteland: Et tilfeldig dypdykk i Evangerboken                                  105
Olav Edal og Arne Skjerven: Berge Brunborg og bilane hans                    111
Knut Hjørnevik: Ørnarstafetten 1952                                                      122
Knut Hjørnevik: Retting; Om post- og vegstell, 2019                               124
Kåre Olav Aldal: Årsmelding Vassvøri sogelag 2019                               125

2021

Føreord                                                                                                        4
Anders Bergo: Jolehelsing                                                                             7
Konfirmantar Evanger                                                                                   8
Kari Mykkeltveit: Husflidsjå Evanger 1951                                                    9
Arne Skjerven: Bilane til Lars A. Brunborg                                                   20
Ingebjørg Helland: Ei byferd                                                                       25
Arne Skjerven: Krønikesoger om Geilane                                                    29     
Kari Hjørnevik: Møtebok Evanger husmorlag                                              39   
Arne Skjerven: Klyngetunet på Brunborg                                                    45      
Asle Bjørgås: Johannes og Ragnhild Bjørgaas                                             56     
Jorunn og Ivar Hernes: Amerikabrev                                                           61       
Atle Bergo: Berta Gullbrå                                                                          68
Arne Skjerven: Mydlo vass og sjo                                                               73     
Øivind Teigen: Skredulukke BKK                                                                76     
Arnfinn Bjørgo: Storestigen del2                                                               81     
Helge Skorve: Ungane på Hernes                                                              109                           
                     Ungdomslaget på Tyssen                                                     118                          
                     Hordaland for 100 år sidan                                                 122
Kåre Olav Aldal: Årsmelding Vassvøri sogelag 2020                                  125 

2021 1s 2021 2s

ord og u2s    ord og u2s